Ontslag Prinsenkamp

Uw werkgever in Prinsenkamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Prinsenkamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Prinsenkamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Prinsenkamp. Uw werkgever in Prinsenkamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Prinsenkamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Prinsenkamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Prinsenkamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Prinsenkamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Prinsenkamp of met bevallingsverlof bent in Prinsenkamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Prinsenkamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Prinsenkamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Prinsenkamp
 • Als u in Prinsenkamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Prinsenkamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Prinsenkamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Prinsenkamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Prinsenkamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Prinsenkamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Prinsenkamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Prinsenkamp. Uitzonderingen in Prinsenkamp;
 • Als uw werkgever in Prinsenkamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Prinsenkamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Prinsenkamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Prinsenkamp niet geschikt voor uw werk in Prinsenkamp of
 • u functioneert niet voldoende in Prinsenkamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Prinsenkamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Prinsenkamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Prinsenkamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Prinsenkamp verblijft, dan mag uw werkgever in Prinsenkamp u eveneens wel ontslaan.