Ontslag Prinsenbeek

Uw werkgever in Prinsenbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Prinsenbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Prinsenbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Prinsenbeek. Uw werkgever in Prinsenbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Prinsenbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Prinsenbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Prinsenbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Prinsenbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Prinsenbeek of met bevallingsverlof bent in Prinsenbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Prinsenbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Prinsenbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Prinsenbeek
 • Als u in Prinsenbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Prinsenbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Prinsenbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Prinsenbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Prinsenbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Prinsenbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Prinsenbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Prinsenbeek. Uitzonderingen in Prinsenbeek;
 • Als uw werkgever in Prinsenbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Prinsenbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Prinsenbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Prinsenbeek niet geschikt voor uw werk in Prinsenbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Prinsenbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Prinsenbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Prinsenbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Prinsenbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Prinsenbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Prinsenbeek u eveneens wel ontslaan.