Ontslag Prickart

Uw werkgever in Prickart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Prickart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Prickart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Prickart. Uw werkgever in Prickart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Prickart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Prickart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Prickart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Prickart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Prickart of met bevallingsverlof bent in Prickart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Prickart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Prickart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Prickart
 • Als u in Prickart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Prickart wilt opnemen;
 • Omdat u in Prickart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Prickart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Prickart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Prickart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Prickart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Prickart. Uitzonderingen in Prickart;
 • Als uw werkgever in Prickart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Prickart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Prickart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Prickart niet geschikt voor uw werk in Prickart of
 • u functioneert niet voldoende in Prickart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Prickart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Prickart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Prickart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Prickart verblijft, dan mag uw werkgever in Prickart u eveneens wel ontslaan.