Ontslag Pothoek

Uw werkgever in Pothoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pothoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pothoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pothoek. Uw werkgever in Pothoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pothoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pothoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pothoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pothoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pothoek of met bevallingsverlof bent in Pothoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pothoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pothoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pothoek
 • Als u in Pothoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pothoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Pothoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pothoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pothoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pothoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pothoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pothoek. Uitzonderingen in Pothoek;
 • Als uw werkgever in Pothoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pothoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pothoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pothoek niet geschikt voor uw werk in Pothoek of
 • u functioneert niet voldoende in Pothoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pothoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pothoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pothoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pothoek verblijft, dan mag uw werkgever in Pothoek u eveneens wel ontslaan.