Ontslag Posthorn (?)

Uw werkgever in Posthorn (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Posthorn (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Posthorn (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Posthorn (?). Uw werkgever in Posthorn (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Posthorn (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Posthorn (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Posthorn (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Posthorn (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Posthorn (?) of met bevallingsverlof bent in Posthorn (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Posthorn (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Posthorn (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Posthorn (?)
 • Als u in Posthorn (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Posthorn (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Posthorn (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Posthorn (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Posthorn (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Posthorn (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Posthorn (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Posthorn (?). Uitzonderingen in Posthorn (?);
 • Als uw werkgever in Posthorn (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Posthorn (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Posthorn (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Posthorn (?) niet geschikt voor uw werk in Posthorn (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Posthorn (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Posthorn (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Posthorn (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Posthorn (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Posthorn (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Posthorn (?) u eveneens wel ontslaan.