Ontslag Posterholt

Uw werkgever in Posterholt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Posterholt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Posterholt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Posterholt. Uw werkgever in Posterholt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Posterholt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Posterholt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Posterholt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Posterholt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Posterholt of met bevallingsverlof bent in Posterholt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Posterholt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Posterholt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Posterholt
 • Als u in Posterholt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Posterholt wilt opnemen;
 • Omdat u in Posterholt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Posterholt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Posterholt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Posterholt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Posterholt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Posterholt. Uitzonderingen in Posterholt;
 • Als uw werkgever in Posterholt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Posterholt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Posterholt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Posterholt niet geschikt voor uw werk in Posterholt of
 • u functioneert niet voldoende in Posterholt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Posterholt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Posterholt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Posterholt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Posterholt verblijft, dan mag uw werkgever in Posterholt u eveneens wel ontslaan.