Ontslag Posterenk

Uw werkgever in Posterenk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Posterenk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Posterenk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Posterenk. Uw werkgever in Posterenk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Posterenk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Posterenk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Posterenk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Posterenk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Posterenk of met bevallingsverlof bent in Posterenk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Posterenk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Posterenk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Posterenk
 • Als u in Posterenk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Posterenk wilt opnemen;
 • Omdat u in Posterenk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Posterenk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Posterenk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Posterenk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Posterenk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Posterenk. Uitzonderingen in Posterenk;
 • Als uw werkgever in Posterenk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Posterenk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Posterenk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Posterenk niet geschikt voor uw werk in Posterenk of
 • u functioneert niet voldoende in Posterenk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Posterenk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Posterenk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Posterenk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Posterenk verblijft, dan mag uw werkgever in Posterenk u eveneens wel ontslaan.