Ontslag Portengense brug

Uw werkgever in Portengense brug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Portengense brug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Portengense brug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Portengense brug. Uw werkgever in Portengense brug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Portengense brug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Portengense brug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Portengense brug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Portengense brug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Portengense brug of met bevallingsverlof bent in Portengense brug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Portengense brug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Portengense brug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Portengense brug
 • Als u in Portengense brug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Portengense brug wilt opnemen;
 • Omdat u in Portengense brug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Portengense brug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Portengense brug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Portengense brug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Portengense brug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Portengense brug. Uitzonderingen in Portengense brug;
 • Als uw werkgever in Portengense brug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Portengense brug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Portengense brug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Portengense brug niet geschikt voor uw werk in Portengense brug of
 • u functioneert niet voldoende in Portengense brug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Portengense brug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Portengense brug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Portengense brug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Portengense brug verblijft, dan mag uw werkgever in Portengense brug u eveneens wel ontslaan.