Ontslag Portengen

Uw werkgever in Portengen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Portengen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Portengen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Portengen. Uw werkgever in Portengen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Portengen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Portengen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Portengen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Portengen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Portengen of met bevallingsverlof bent in Portengen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Portengen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Portengen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Portengen
 • Als u in Portengen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Portengen wilt opnemen;
 • Omdat u in Portengen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Portengen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Portengen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Portengen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Portengen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Portengen. Uitzonderingen in Portengen;
 • Als uw werkgever in Portengen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Portengen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Portengen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Portengen niet geschikt voor uw werk in Portengen of
 • u functioneert niet voldoende in Portengen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Portengen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Portengen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Portengen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Portengen verblijft, dan mag uw werkgever in Portengen u eveneens wel ontslaan.