Ontslag Poppenwier

Uw werkgever in Poppenwier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poppenwier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poppenwier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poppenwier. Uw werkgever in Poppenwier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poppenwier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poppenwier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poppenwier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poppenwier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poppenwier of met bevallingsverlof bent in Poppenwier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poppenwier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poppenwier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poppenwier
 • Als u in Poppenwier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poppenwier wilt opnemen;
 • Omdat u in Poppenwier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poppenwier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poppenwier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poppenwier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poppenwier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poppenwier. Uitzonderingen in Poppenwier;
 • Als uw werkgever in Poppenwier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poppenwier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poppenwier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poppenwier niet geschikt voor uw werk in Poppenwier of
 • u functioneert niet voldoende in Poppenwier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poppenwier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poppenwier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poppenwier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poppenwier verblijft, dan mag uw werkgever in Poppenwier u eveneens wel ontslaan.