Ontslag Poppenhuizen /poppenhuzen

Uw werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poppenhuizen /poppenhuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poppenhuizen /poppenhuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poppenhuizen /poppenhuzen. Uw werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poppenhuizen /poppenhuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poppenhuizen /poppenhuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poppenhuizen /poppenhuzen of met bevallingsverlof bent in Poppenhuizen /poppenhuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poppenhuizen /poppenhuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poppenhuizen /poppenhuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poppenhuizen /poppenhuzen
 • Als u in Poppenhuizen /poppenhuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poppenhuizen /poppenhuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Poppenhuizen /poppenhuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poppenhuizen /poppenhuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poppenhuizen /poppenhuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poppenhuizen /poppenhuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poppenhuizen /poppenhuzen. Uitzonderingen in Poppenhuizen /poppenhuzen;
 • Als uw werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poppenhuizen /poppenhuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen niet geschikt voor uw werk in Poppenhuizen /poppenhuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Poppenhuizen /poppenhuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poppenhuizen /poppenhuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poppenhuizen /poppenhuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poppenhuizen /poppenhuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Poppenhuizen /poppenhuzen u eveneens wel ontslaan.