Ontslag Poppendamme

Uw werkgever in Poppendamme mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poppendamme zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poppendamme

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poppendamme. Uw werkgever in Poppendamme mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poppendamme arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poppendamme niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poppendamme te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poppendamme u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poppendamme of met bevallingsverlof bent in Poppendamme.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poppendamme kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poppendamme die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poppendamme
 • Als u in Poppendamme lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poppendamme wilt opnemen;
 • Omdat u in Poppendamme lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poppendamme lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poppendamme wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poppendamme op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poppendamme

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poppendamme. Uitzonderingen in Poppendamme;
 • Als uw werkgever in Poppendamme bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poppendamme aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poppendamme gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poppendamme niet geschikt voor uw werk in Poppendamme of
 • u functioneert niet voldoende in Poppendamme.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poppendamme

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poppendamme niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poppendamme of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poppendamme verblijft, dan mag uw werkgever in Poppendamme u eveneens wel ontslaan.