Ontslag Poortvliet

Uw werkgever in Poortvliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poortvliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poortvliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poortvliet. Uw werkgever in Poortvliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poortvliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poortvliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poortvliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poortvliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poortvliet of met bevallingsverlof bent in Poortvliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poortvliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poortvliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poortvliet
 • Als u in Poortvliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poortvliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Poortvliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poortvliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poortvliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poortvliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poortvliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poortvliet. Uitzonderingen in Poortvliet;
 • Als uw werkgever in Poortvliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poortvliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poortvliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poortvliet niet geschikt voor uw werk in Poortvliet of
 • u functioneert niet voldoende in Poortvliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poortvliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poortvliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poortvliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poortvliet verblijft, dan mag uw werkgever in Poortvliet u eveneens wel ontslaan.