Ontslag Poortugaal

Uw werkgever in Poortugaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poortugaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poortugaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poortugaal. Uw werkgever in Poortugaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poortugaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poortugaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poortugaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poortugaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poortugaal of met bevallingsverlof bent in Poortugaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poortugaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poortugaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poortugaal
 • Als u in Poortugaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poortugaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Poortugaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poortugaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poortugaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poortugaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poortugaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poortugaal. Uitzonderingen in Poortugaal;
 • Als uw werkgever in Poortugaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poortugaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poortugaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poortugaal niet geschikt voor uw werk in Poortugaal of
 • u functioneert niet voldoende in Poortugaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poortugaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poortugaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poortugaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poortugaal verblijft, dan mag uw werkgever in Poortugaal u eveneens wel ontslaan.