Ontslag Poonhaven

Uw werkgever in Poonhaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poonhaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poonhaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poonhaven. Uw werkgever in Poonhaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poonhaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poonhaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poonhaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poonhaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poonhaven of met bevallingsverlof bent in Poonhaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poonhaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poonhaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poonhaven
 • Als u in Poonhaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poonhaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Poonhaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poonhaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poonhaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poonhaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poonhaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poonhaven. Uitzonderingen in Poonhaven;
 • Als uw werkgever in Poonhaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poonhaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poonhaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poonhaven niet geschikt voor uw werk in Poonhaven of
 • u functioneert niet voldoende in Poonhaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poonhaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poonhaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poonhaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poonhaven verblijft, dan mag uw werkgever in Poonhaven u eveneens wel ontslaan.