Ontslag Ponte avancé

Uw werkgever in Ponte avancé mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ponte avancé zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ponte avancé

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ponte avancé. Uw werkgever in Ponte avancé mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ponte avancé arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ponte avancé niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ponte avancé te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ponte avancé u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ponte avancé of met bevallingsverlof bent in Ponte avancé.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ponte avancé kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ponte avancé die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ponte avancé
 • Als u in Ponte avancé lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ponte avancé wilt opnemen;
 • Omdat u in Ponte avancé lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ponte avancé lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ponte avancé wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ponte avancé op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ponte avancé

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ponte avancé. Uitzonderingen in Ponte avancé;
 • Als uw werkgever in Ponte avancé bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ponte avancé aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ponte avancé gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ponte avancé niet geschikt voor uw werk in Ponte avancé of
 • u functioneert niet voldoende in Ponte avancé.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ponte avancé

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ponte avancé niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ponte avancé of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ponte avancé verblijft, dan mag uw werkgever in Ponte avancé u eveneens wel ontslaan.