Ontslag Ponte

Uw werkgever in Ponte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ponte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ponte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ponte. Uw werkgever in Ponte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ponte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ponte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ponte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ponte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ponte of met bevallingsverlof bent in Ponte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ponte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ponte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ponte
 • Als u in Ponte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ponte wilt opnemen;
 • Omdat u in Ponte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ponte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ponte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ponte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ponte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ponte. Uitzonderingen in Ponte;
 • Als uw werkgever in Ponte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ponte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ponte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ponte niet geschikt voor uw werk in Ponte of
 • u functioneert niet voldoende in Ponte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ponte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ponte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ponte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ponte verblijft, dan mag uw werkgever in Ponte u eveneens wel ontslaan.