Ontslag Polsdonken

Uw werkgever in Polsdonken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Polsdonken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Polsdonken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Polsdonken. Uw werkgever in Polsdonken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Polsdonken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Polsdonken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Polsdonken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Polsdonken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Polsdonken of met bevallingsverlof bent in Polsdonken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Polsdonken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Polsdonken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Polsdonken
 • Als u in Polsdonken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Polsdonken wilt opnemen;
 • Omdat u in Polsdonken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Polsdonken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Polsdonken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Polsdonken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Polsdonken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Polsdonken. Uitzonderingen in Polsdonken;
 • Als uw werkgever in Polsdonken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Polsdonken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Polsdonken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Polsdonken niet geschikt voor uw werk in Polsdonken of
 • u functioneert niet voldoende in Polsdonken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Polsdonken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Polsdonken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Polsdonken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Polsdonken verblijft, dan mag uw werkgever in Polsdonken u eveneens wel ontslaan.