Ontslag Polsbroekerdam

Uw werkgever in Polsbroekerdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Polsbroekerdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Polsbroekerdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Polsbroekerdam. Uw werkgever in Polsbroekerdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Polsbroekerdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Polsbroekerdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Polsbroekerdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Polsbroekerdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Polsbroekerdam of met bevallingsverlof bent in Polsbroekerdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Polsbroekerdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Polsbroekerdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Polsbroekerdam
 • Als u in Polsbroekerdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Polsbroekerdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Polsbroekerdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Polsbroekerdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Polsbroekerdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Polsbroekerdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Polsbroekerdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Polsbroekerdam. Uitzonderingen in Polsbroekerdam;
 • Als uw werkgever in Polsbroekerdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Polsbroekerdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Polsbroekerdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Polsbroekerdam niet geschikt voor uw werk in Polsbroekerdam of
 • u functioneert niet voldoende in Polsbroekerdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Polsbroekerdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Polsbroekerdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Polsbroekerdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Polsbroekerdam verblijft, dan mag uw werkgever in Polsbroekerdam u eveneens wel ontslaan.