Ontslag Polsbroek

Uw werkgever in Polsbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Polsbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Polsbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Polsbroek. Uw werkgever in Polsbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Polsbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Polsbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Polsbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Polsbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Polsbroek of met bevallingsverlof bent in Polsbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Polsbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Polsbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Polsbroek
 • Als u in Polsbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Polsbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Polsbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Polsbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Polsbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Polsbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Polsbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Polsbroek. Uitzonderingen in Polsbroek;
 • Als uw werkgever in Polsbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Polsbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Polsbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Polsbroek niet geschikt voor uw werk in Polsbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Polsbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Polsbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Polsbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Polsbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Polsbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Polsbroek u eveneens wel ontslaan.