Ontslag Polen

Uw werkgever in Polen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Polen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Polen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Polen. Uw werkgever in Polen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Polen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Polen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Polen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Polen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Polen of met bevallingsverlof bent in Polen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Polen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Polen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Polen
 • Als u in Polen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Polen wilt opnemen;
 • Omdat u in Polen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Polen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Polen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Polen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Polen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Polen. Uitzonderingen in Polen;
 • Als uw werkgever in Polen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Polen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Polen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Polen niet geschikt voor uw werk in Polen of
 • u functioneert niet voldoende in Polen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Polen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Polen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Polen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Polen verblijft, dan mag uw werkgever in Polen u eveneens wel ontslaan.