Ontslag Poeldonk

Uw werkgever in Poeldonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poeldonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poeldonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poeldonk. Uw werkgever in Poeldonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poeldonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poeldonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poeldonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poeldonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poeldonk of met bevallingsverlof bent in Poeldonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poeldonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poeldonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poeldonk
 • Als u in Poeldonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poeldonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Poeldonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poeldonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poeldonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poeldonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poeldonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poeldonk. Uitzonderingen in Poeldonk;
 • Als uw werkgever in Poeldonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poeldonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poeldonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poeldonk niet geschikt voor uw werk in Poeldonk of
 • u functioneert niet voldoende in Poeldonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poeldonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poeldonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poeldonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poeldonk verblijft, dan mag uw werkgever in Poeldonk u eveneens wel ontslaan.