Ontslag Poeldijk

Uw werkgever in Poeldijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poeldijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poeldijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poeldijk. Uw werkgever in Poeldijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poeldijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poeldijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poeldijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poeldijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poeldijk of met bevallingsverlof bent in Poeldijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poeldijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poeldijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poeldijk
 • Als u in Poeldijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poeldijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Poeldijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poeldijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poeldijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poeldijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poeldijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poeldijk. Uitzonderingen in Poeldijk;
 • Als uw werkgever in Poeldijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poeldijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poeldijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poeldijk niet geschikt voor uw werk in Poeldijk of
 • u functioneert niet voldoende in Poeldijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poeldijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poeldijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poeldijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poeldijk verblijft, dan mag uw werkgever in Poeldijk u eveneens wel ontslaan.