Ontslag Poederoijensehoek

Uw werkgever in Poederoijensehoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poederoijensehoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poederoijensehoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poederoijensehoek. Uw werkgever in Poederoijensehoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poederoijensehoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poederoijensehoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poederoijensehoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poederoijensehoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poederoijensehoek of met bevallingsverlof bent in Poederoijensehoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poederoijensehoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poederoijensehoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poederoijensehoek
 • Als u in Poederoijensehoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poederoijensehoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Poederoijensehoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poederoijensehoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poederoijensehoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poederoijensehoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poederoijensehoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poederoijensehoek. Uitzonderingen in Poederoijensehoek;
 • Als uw werkgever in Poederoijensehoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poederoijensehoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poederoijensehoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poederoijensehoek niet geschikt voor uw werk in Poederoijensehoek of
 • u functioneert niet voldoende in Poederoijensehoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poederoijensehoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poederoijensehoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poederoijensehoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poederoijensehoek verblijft, dan mag uw werkgever in Poederoijensehoek u eveneens wel ontslaan.