Ontslag Poederoijen

Uw werkgever in Poederoijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Poederoijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Poederoijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Poederoijen. Uw werkgever in Poederoijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Poederoijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Poederoijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Poederoijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Poederoijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Poederoijen of met bevallingsverlof bent in Poederoijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Poederoijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Poederoijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Poederoijen
 • Als u in Poederoijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Poederoijen wilt opnemen;
 • Omdat u in Poederoijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Poederoijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Poederoijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Poederoijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Poederoijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Poederoijen. Uitzonderingen in Poederoijen;
 • Als uw werkgever in Poederoijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Poederoijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Poederoijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Poederoijen niet geschikt voor uw werk in Poederoijen of
 • u functioneert niet voldoende in Poederoijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Poederoijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Poederoijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Poederoijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Poederoijen verblijft, dan mag uw werkgever in Poederoijen u eveneens wel ontslaan.