Ontslag Platveld

Uw werkgever in Platveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Platveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Platveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Platveld. Uw werkgever in Platveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Platveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Platveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Platveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Platveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Platveld of met bevallingsverlof bent in Platveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Platveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Platveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Platveld
 • Als u in Platveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Platveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Platveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Platveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Platveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Platveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Platveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Platveld. Uitzonderingen in Platveld;
 • Als uw werkgever in Platveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Platveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Platveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Platveld niet geschikt voor uw werk in Platveld of
 • u functioneert niet voldoende in Platveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Platveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Platveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Platveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Platveld verblijft, dan mag uw werkgever in Platveld u eveneens wel ontslaan.