Ontslag Plasmolen

Uw werkgever in Plasmolen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Plasmolen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Plasmolen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Plasmolen. Uw werkgever in Plasmolen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Plasmolen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Plasmolen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Plasmolen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Plasmolen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Plasmolen of met bevallingsverlof bent in Plasmolen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Plasmolen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Plasmolen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Plasmolen
 • Als u in Plasmolen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Plasmolen wilt opnemen;
 • Omdat u in Plasmolen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Plasmolen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Plasmolen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Plasmolen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Plasmolen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Plasmolen. Uitzonderingen in Plasmolen;
 • Als uw werkgever in Plasmolen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Plasmolen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Plasmolen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Plasmolen niet geschikt voor uw werk in Plasmolen of
 • u functioneert niet voldoende in Plasmolen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Plasmolen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Plasmolen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Plasmolen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Plasmolen verblijft, dan mag uw werkgever in Plasmolen u eveneens wel ontslaan.