Ontslag Plantage

Uw werkgever in Plantage mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Plantage zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Plantage

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Plantage. Uw werkgever in Plantage mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Plantage arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Plantage niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Plantage te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Plantage u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Plantage of met bevallingsverlof bent in Plantage.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Plantage kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Plantage die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Plantage
 • Als u in Plantage lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Plantage wilt opnemen;
 • Omdat u in Plantage lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Plantage lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Plantage wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Plantage op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Plantage

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Plantage. Uitzonderingen in Plantage;
 • Als uw werkgever in Plantage bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Plantage aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Plantage gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Plantage niet geschikt voor uw werk in Plantage of
 • u functioneert niet voldoende in Plantage.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Plantage

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Plantage niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Plantage of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Plantage verblijft, dan mag uw werkgever in Plantage u eveneens wel ontslaan.