Ontslag Planketent

Uw werkgever in Planketent mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Planketent zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Planketent

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Planketent. Uw werkgever in Planketent mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Planketent arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Planketent niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Planketent te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Planketent u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Planketent of met bevallingsverlof bent in Planketent.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Planketent kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Planketent die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Planketent
 • Als u in Planketent lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Planketent wilt opnemen;
 • Omdat u in Planketent lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Planketent lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Planketent wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Planketent op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Planketent

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Planketent. Uitzonderingen in Planketent;
 • Als uw werkgever in Planketent bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Planketent aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Planketent gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Planketent niet geschikt voor uw werk in Planketent of
 • u functioneert niet voldoende in Planketent.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Planketent

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Planketent niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Planketent of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Planketent verblijft, dan mag uw werkgever in Planketent u eveneens wel ontslaan.