Ontslag Plankendorp

Uw werkgever in Plankendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Plankendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Plankendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Plankendorp. Uw werkgever in Plankendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Plankendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Plankendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Plankendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Plankendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Plankendorp of met bevallingsverlof bent in Plankendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Plankendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Plankendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Plankendorp
 • Als u in Plankendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Plankendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Plankendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Plankendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Plankendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Plankendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Plankendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Plankendorp. Uitzonderingen in Plankendorp;
 • Als uw werkgever in Plankendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Plankendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Plankendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Plankendorp niet geschikt voor uw werk in Plankendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Plankendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Plankendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Plankendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Plankendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Plankendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Plankendorp u eveneens wel ontslaan.