Ontslag Plakkebord

Uw werkgever in Plakkebord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Plakkebord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Plakkebord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Plakkebord. Uw werkgever in Plakkebord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Plakkebord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Plakkebord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Plakkebord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Plakkebord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Plakkebord of met bevallingsverlof bent in Plakkebord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Plakkebord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Plakkebord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Plakkebord
 • Als u in Plakkebord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Plakkebord wilt opnemen;
 • Omdat u in Plakkebord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Plakkebord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Plakkebord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Plakkebord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Plakkebord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Plakkebord. Uitzonderingen in Plakkebord;
 • Als uw werkgever in Plakkebord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Plakkebord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Plakkebord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Plakkebord niet geschikt voor uw werk in Plakkebord of
 • u functioneert niet voldoende in Plakkebord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Plakkebord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Plakkebord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Plakkebord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Plakkebord verblijft, dan mag uw werkgever in Plakkebord u eveneens wel ontslaan.