Ontslag Plak

Uw werkgever in Plak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Plak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Plak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Plak. Uw werkgever in Plak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Plak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Plak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Plak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Plak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Plak of met bevallingsverlof bent in Plak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Plak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Plak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Plak
 • Als u in Plak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Plak wilt opnemen;
 • Omdat u in Plak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Plak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Plak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Plak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Plak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Plak. Uitzonderingen in Plak;
 • Als uw werkgever in Plak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Plak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Plak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Plak niet geschikt voor uw werk in Plak of
 • u functioneert niet voldoende in Plak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Plak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Plak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Plak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Plak verblijft, dan mag uw werkgever in Plak u eveneens wel ontslaan.