Ontslag Plaggenborg

Uw werkgever in Plaggenborg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Plaggenborg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Plaggenborg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Plaggenborg. Uw werkgever in Plaggenborg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Plaggenborg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Plaggenborg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Plaggenborg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Plaggenborg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Plaggenborg of met bevallingsverlof bent in Plaggenborg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Plaggenborg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Plaggenborg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Plaggenborg
 • Als u in Plaggenborg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Plaggenborg wilt opnemen;
 • Omdat u in Plaggenborg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Plaggenborg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Plaggenborg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Plaggenborg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Plaggenborg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Plaggenborg. Uitzonderingen in Plaggenborg;
 • Als uw werkgever in Plaggenborg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Plaggenborg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Plaggenborg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Plaggenborg niet geschikt voor uw werk in Plaggenborg of
 • u functioneert niet voldoende in Plaggenborg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Plaggenborg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Plaggenborg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Plaggenborg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Plaggenborg verblijft, dan mag uw werkgever in Plaggenborg u eveneens wel ontslaan.