Ontslag Plaatsluis

Uw werkgever in Plaatsluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Plaatsluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Plaatsluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Plaatsluis. Uw werkgever in Plaatsluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Plaatsluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Plaatsluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Plaatsluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Plaatsluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Plaatsluis of met bevallingsverlof bent in Plaatsluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Plaatsluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Plaatsluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Plaatsluis
 • Als u in Plaatsluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Plaatsluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Plaatsluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Plaatsluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Plaatsluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Plaatsluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Plaatsluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Plaatsluis. Uitzonderingen in Plaatsluis;
 • Als uw werkgever in Plaatsluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Plaatsluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Plaatsluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Plaatsluis niet geschikt voor uw werk in Plaatsluis of
 • u functioneert niet voldoende in Plaatsluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Plaatsluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Plaatsluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Plaatsluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Plaatsluis verblijft, dan mag uw werkgever in Plaatsluis u eveneens wel ontslaan.