Ontslag Beerenplaat

Uw werkgever in Beerenplaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beerenplaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beerenplaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beerenplaat. Uw werkgever in Beerenplaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beerenplaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beerenplaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beerenplaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beerenplaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beerenplaat of met bevallingsverlof bent in Beerenplaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beerenplaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beerenplaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beerenplaat
 • Als u in Beerenplaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beerenplaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Beerenplaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beerenplaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beerenplaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beerenplaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beerenplaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beerenplaat. Uitzonderingen in Beerenplaat;
 • Als uw werkgever in Beerenplaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beerenplaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beerenplaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beerenplaat niet geschikt voor uw werk in Beerenplaat of
 • u functioneert niet voldoende in Beerenplaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beerenplaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beerenplaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beerenplaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beerenplaat verblijft, dan mag uw werkgever in Beerenplaat u eveneens wel ontslaan.