Ontslag Pitteperk

Uw werkgever in Pitteperk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pitteperk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pitteperk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pitteperk. Uw werkgever in Pitteperk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pitteperk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pitteperk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pitteperk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pitteperk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pitteperk of met bevallingsverlof bent in Pitteperk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pitteperk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pitteperk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pitteperk
 • Als u in Pitteperk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pitteperk wilt opnemen;
 • Omdat u in Pitteperk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pitteperk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pitteperk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pitteperk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pitteperk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pitteperk. Uitzonderingen in Pitteperk;
 • Als uw werkgever in Pitteperk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pitteperk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pitteperk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pitteperk niet geschikt voor uw werk in Pitteperk of
 • u functioneert niet voldoende in Pitteperk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pitteperk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pitteperk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pitteperk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pitteperk verblijft, dan mag uw werkgever in Pitteperk u eveneens wel ontslaan.