Ontslag Pinke(n)veer (?)

Uw werkgever in Pinke(n)veer (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pinke(n)veer (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pinke(n)veer (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pinke(n)veer (?). Uw werkgever in Pinke(n)veer (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pinke(n)veer (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pinke(n)veer (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pinke(n)veer (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pinke(n)veer (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pinke(n)veer (?) of met bevallingsverlof bent in Pinke(n)veer (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pinke(n)veer (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pinke(n)veer (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pinke(n)veer (?)
 • Als u in Pinke(n)veer (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pinke(n)veer (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Pinke(n)veer (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pinke(n)veer (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pinke(n)veer (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pinke(n)veer (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pinke(n)veer (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pinke(n)veer (?). Uitzonderingen in Pinke(n)veer (?);
 • Als uw werkgever in Pinke(n)veer (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pinke(n)veer (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pinke(n)veer (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pinke(n)veer (?) niet geschikt voor uw werk in Pinke(n)veer (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Pinke(n)veer (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pinke(n)veer (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pinke(n)veer (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pinke(n)veer (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pinke(n)veer (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Pinke(n)veer (?) u eveneens wel ontslaan.