Ontslag Pingjum /penjum

Uw werkgever in Pingjum /penjum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pingjum /penjum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pingjum /penjum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pingjum /penjum. Uw werkgever in Pingjum /penjum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pingjum /penjum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pingjum /penjum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pingjum /penjum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pingjum /penjum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pingjum /penjum of met bevallingsverlof bent in Pingjum /penjum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pingjum /penjum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pingjum /penjum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pingjum /penjum
 • Als u in Pingjum /penjum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pingjum /penjum wilt opnemen;
 • Omdat u in Pingjum /penjum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pingjum /penjum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pingjum /penjum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pingjum /penjum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pingjum /penjum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pingjum /penjum. Uitzonderingen in Pingjum /penjum;
 • Als uw werkgever in Pingjum /penjum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pingjum /penjum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pingjum /penjum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pingjum /penjum niet geschikt voor uw werk in Pingjum /penjum of
 • u functioneert niet voldoende in Pingjum /penjum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pingjum /penjum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pingjum /penjum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pingjum /penjum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pingjum /penjum verblijft, dan mag uw werkgever in Pingjum /penjum u eveneens wel ontslaan.