Ontslag Pikveld

Uw werkgever in Pikveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pikveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pikveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pikveld. Uw werkgever in Pikveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pikveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pikveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pikveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pikveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pikveld of met bevallingsverlof bent in Pikveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pikveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pikveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pikveld
 • Als u in Pikveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pikveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Pikveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pikveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pikveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pikveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pikveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pikveld. Uitzonderingen in Pikveld;
 • Als uw werkgever in Pikveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pikveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pikveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pikveld niet geschikt voor uw werk in Pikveld of
 • u functioneert niet voldoende in Pikveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pikveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pikveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pikveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pikveld verblijft, dan mag uw werkgever in Pikveld u eveneens wel ontslaan.