Ontslag Piksen

Uw werkgever in Piksen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Piksen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Piksen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Piksen. Uw werkgever in Piksen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Piksen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Piksen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Piksen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Piksen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Piksen of met bevallingsverlof bent in Piksen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Piksen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Piksen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Piksen
 • Als u in Piksen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Piksen wilt opnemen;
 • Omdat u in Piksen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Piksen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Piksen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Piksen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Piksen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Piksen. Uitzonderingen in Piksen;
 • Als uw werkgever in Piksen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Piksen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Piksen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Piksen niet geschikt voor uw werk in Piksen of
 • u functioneert niet voldoende in Piksen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Piksen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Piksen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Piksen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Piksen verblijft, dan mag uw werkgever in Piksen u eveneens wel ontslaan.