Ontslag Pijnenburg

Uw werkgever in Pijnenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pijnenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pijnenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pijnenburg. Uw werkgever in Pijnenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pijnenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pijnenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pijnenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pijnenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pijnenburg of met bevallingsverlof bent in Pijnenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pijnenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pijnenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pijnenburg
 • Als u in Pijnenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pijnenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Pijnenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pijnenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pijnenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pijnenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pijnenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pijnenburg. Uitzonderingen in Pijnenburg;
 • Als uw werkgever in Pijnenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pijnenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pijnenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pijnenburg niet geschikt voor uw werk in Pijnenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Pijnenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pijnenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pijnenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pijnenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pijnenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Pijnenburg u eveneens wel ontslaan.