Ontslag Pijnacker

Uw werkgever in Pijnacker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pijnacker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pijnacker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pijnacker. Uw werkgever in Pijnacker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pijnacker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pijnacker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pijnacker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pijnacker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pijnacker of met bevallingsverlof bent in Pijnacker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pijnacker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pijnacker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pijnacker
 • Als u in Pijnacker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pijnacker wilt opnemen;
 • Omdat u in Pijnacker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pijnacker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pijnacker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pijnacker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pijnacker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pijnacker. Uitzonderingen in Pijnacker;
 • Als uw werkgever in Pijnacker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pijnacker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pijnacker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pijnacker niet geschikt voor uw werk in Pijnacker of
 • u functioneert niet voldoende in Pijnacker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pijnacker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pijnacker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pijnacker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pijnacker verblijft, dan mag uw werkgever in Pijnacker u eveneens wel ontslaan.