Ontslag Pieterzijl

Uw werkgever in Pieterzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pieterzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pieterzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pieterzijl. Uw werkgever in Pieterzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pieterzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pieterzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pieterzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pieterzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pieterzijl of met bevallingsverlof bent in Pieterzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pieterzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pieterzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pieterzijl
 • Als u in Pieterzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pieterzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Pieterzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pieterzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pieterzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pieterzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pieterzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pieterzijl. Uitzonderingen in Pieterzijl;
 • Als uw werkgever in Pieterzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pieterzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pieterzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pieterzijl niet geschikt voor uw werk in Pieterzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Pieterzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pieterzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pieterzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pieterzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pieterzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Pieterzijl u eveneens wel ontslaan.