Ontslag Pietersbierum /pitersbierrum

Uw werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pietersbierum /pitersbierrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pietersbierum /pitersbierrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pietersbierum /pitersbierrum. Uw werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pietersbierum /pitersbierrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pietersbierum /pitersbierrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pietersbierum /pitersbierrum of met bevallingsverlof bent in Pietersbierum /pitersbierrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pietersbierum /pitersbierrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pietersbierum /pitersbierrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pietersbierum /pitersbierrum
 • Als u in Pietersbierum /pitersbierrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pietersbierum /pitersbierrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Pietersbierum /pitersbierrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pietersbierum /pitersbierrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pietersbierum /pitersbierrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pietersbierum /pitersbierrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pietersbierum /pitersbierrum. Uitzonderingen in Pietersbierum /pitersbierrum;
 • Als uw werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pietersbierum /pitersbierrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum niet geschikt voor uw werk in Pietersbierum /pitersbierrum of
 • u functioneert niet voldoende in Pietersbierum /pitersbierrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pietersbierum /pitersbierrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pietersbierum /pitersbierrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pietersbierum /pitersbierrum verblijft, dan mag uw werkgever in Pietersbierum /pitersbierrum u eveneens wel ontslaan.