Ontslag Pieterburen

Uw werkgever in Pieterburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pieterburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pieterburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pieterburen. Uw werkgever in Pieterburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pieterburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pieterburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pieterburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pieterburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pieterburen of met bevallingsverlof bent in Pieterburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pieterburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pieterburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pieterburen
 • Als u in Pieterburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pieterburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Pieterburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pieterburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pieterburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pieterburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pieterburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pieterburen. Uitzonderingen in Pieterburen;
 • Als uw werkgever in Pieterburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pieterburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pieterburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pieterburen niet geschikt voor uw werk in Pieterburen of
 • u functioneert niet voldoende in Pieterburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pieterburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pieterburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pieterburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pieterburen verblijft, dan mag uw werkgever in Pieterburen u eveneens wel ontslaan.