Ontslag Piershil

Uw werkgever in Piershil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Piershil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Piershil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Piershil. Uw werkgever in Piershil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Piershil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Piershil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Piershil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Piershil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Piershil of met bevallingsverlof bent in Piershil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Piershil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Piershil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Piershil
 • Als u in Piershil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Piershil wilt opnemen;
 • Omdat u in Piershil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Piershil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Piershil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Piershil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Piershil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Piershil. Uitzonderingen in Piershil;
 • Als uw werkgever in Piershil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Piershil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Piershil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Piershil niet geschikt voor uw werk in Piershil of
 • u functioneert niet voldoende in Piershil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Piershil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Piershil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Piershil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Piershil verblijft, dan mag uw werkgever in Piershil u eveneens wel ontslaan.