Ontslag Piepert

Uw werkgever in Piepert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Piepert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Piepert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Piepert. Uw werkgever in Piepert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Piepert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Piepert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Piepert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Piepert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Piepert of met bevallingsverlof bent in Piepert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Piepert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Piepert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Piepert
 • Als u in Piepert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Piepert wilt opnemen;
 • Omdat u in Piepert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Piepert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Piepert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Piepert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Piepert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Piepert. Uitzonderingen in Piepert;
 • Als uw werkgever in Piepert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Piepert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Piepert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Piepert niet geschikt voor uw werk in Piepert of
 • u functioneert niet voldoende in Piepert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Piepert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Piepert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Piepert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Piepert verblijft, dan mag uw werkgever in Piepert u eveneens wel ontslaan.