Ontslag Pieperij

Uw werkgever in Pieperij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pieperij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pieperij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pieperij. Uw werkgever in Pieperij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pieperij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pieperij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pieperij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pieperij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pieperij of met bevallingsverlof bent in Pieperij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pieperij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pieperij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pieperij
 • Als u in Pieperij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pieperij wilt opnemen;
 • Omdat u in Pieperij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pieperij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pieperij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pieperij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pieperij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pieperij. Uitzonderingen in Pieperij;
 • Als uw werkgever in Pieperij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pieperij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pieperij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pieperij niet geschikt voor uw werk in Pieperij of
 • u functioneert niet voldoende in Pieperij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pieperij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pieperij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pieperij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pieperij verblijft, dan mag uw werkgever in Pieperij u eveneens wel ontslaan.