Ontslag Piekezijl /pikesyl

Uw werkgever in Piekezijl /pikesyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Piekezijl /pikesyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Piekezijl /pikesyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Piekezijl /pikesyl. Uw werkgever in Piekezijl /pikesyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Piekezijl /pikesyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Piekezijl /pikesyl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Piekezijl /pikesyl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Piekezijl /pikesyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Piekezijl /pikesyl of met bevallingsverlof bent in Piekezijl /pikesyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Piekezijl /pikesyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Piekezijl /pikesyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Piekezijl /pikesyl
 • Als u in Piekezijl /pikesyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Piekezijl /pikesyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Piekezijl /pikesyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Piekezijl /pikesyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Piekezijl /pikesyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Piekezijl /pikesyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Piekezijl /pikesyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Piekezijl /pikesyl. Uitzonderingen in Piekezijl /pikesyl;
 • Als uw werkgever in Piekezijl /pikesyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Piekezijl /pikesyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Piekezijl /pikesyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Piekezijl /pikesyl niet geschikt voor uw werk in Piekezijl /pikesyl of
 • u functioneert niet voldoende in Piekezijl /pikesyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Piekezijl /pikesyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Piekezijl /pikesyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Piekezijl /pikesyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Piekezijl /pikesyl verblijft, dan mag uw werkgever in Piekezijl /pikesyl u eveneens wel ontslaan.