Ontslag Piaam

Uw werkgever in Piaam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Piaam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Piaam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Piaam. Uw werkgever in Piaam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Piaam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Piaam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Piaam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Piaam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Piaam of met bevallingsverlof bent in Piaam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Piaam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Piaam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Piaam
 • Als u in Piaam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Piaam wilt opnemen;
 • Omdat u in Piaam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Piaam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Piaam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Piaam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Piaam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Piaam. Uitzonderingen in Piaam;
 • Als uw werkgever in Piaam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Piaam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Piaam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Piaam niet geschikt voor uw werk in Piaam of
 • u functioneert niet voldoende in Piaam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Piaam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Piaam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Piaam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Piaam verblijft, dan mag uw werkgever in Piaam u eveneens wel ontslaan.